Danh Mục

B014 - Size 1m + 1m4

B014 - Size 1m + 1m4
♦ B 014 - Giường Tầng Gỗ Xuất Khẩu : 1m +1m4

♦ Phụ Kiện Kết Hợp 

 B022 - Bộ 2 Hộc Tủ - Gầm Gường » B014 + B022 ⇒  Giường 2 Tầng +  2 Hộc Tủ 

 Có Kèm Theo Bánh Xe - Năng Động Di Chuyển

 Có Thể Sử Dụng Làm Hộc Tủ Lưu Trữ - Đựng Vật dụng linh Tinh 

 B033 - Giường Phụ - Tầng Thứ 3   » B014 + B033 ⇒   Giường 3 Tầng

 Có Kèm Theo Bánh Xe - Năng Động Di Chuyển

 Có Thể Sử Dụng Làm Hộc Lưu Trữ  Hoặc Thêm 01 Giường Phụ Khi Cần 

♦ Đặc Biệt :  Tầng Giáp Đất Riêng Biệt ⇒ không Liên Kết vào Thành Giường ⇒ Có bánh Xe ⇒ Có Thể Năng Động Thuận Tiện Di chuyển Sang Nơi Khác Khi Cần 

Không có sản phẩm trong danh mục này.