7 BƯỚC ĐẶT HÀNG TRÊN WEBSITE CỦA SMYHOME

Posted by Smyhome 26/08/2017 94 Comment(s)

Bước 1 : Chọn mua sản phẩm.

Click vào hình sản phẩm để xem Thông Tin Chi Tiết của Sản Phẩm.

Chọn sản phẩm trực tiếp bằng cách bấm vào "Thêm vào giỏ"

Hoặc trên trang thông tin chi tiết của sản phẩm chọn "Thêm vào giỏ "  ,chọn số lượng sản phẩm

Bước 2 : Sau khi Sản Phẩm được thêm vào giỏ thành công , trên góc phải sẽ hiện ra thông báo sản phẩm trong giỏ hàng như hình dưới.

Bước 4 :  Chọn tiếp các sản phẩm mong muốn như các bước ở trên .

_Khi hoàn thành việc lựa chọn sản phẩm  ,  rê chuột vào icon giỏ hàng trên góc trái.
_Click vào  " Xem Giỏ Hàng " để tiến hành đặt hàng.

Bước 5 : Kiểm tra lại tên sản phẩm - số lượng - giá sản phẩm - tổng cộng đơn hàng.
_Sau đó click thanh toán .

Bước 6: 
1.Chọn đăng kí tài khoản nếu bạn muốn nhận các thông tin khuyến mãi... hoặc để mặc định "Khách thanh toán"

2.Vui lòng điền đầy đủ- tất cả các thông tin có dấu * -việc này nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của khách hàng cũng như các thông tin của đơn hàng sẽ được gửi vào địa chỉ mail mà bạn  nhập.

3.khách tại TPHCM vui lòng chọn " Thu tiền khi giao" 
   khách ngoại thành và các tỉnh thành khác vui lòng chọn " Chuyển khoản ngân hàng"

 

Bước 7 : kéo chuột  xuống cuối trang và nhấp vào  : Xác nhận đơn hàng

 

* Lưu ý :

-Chỉ click " Xác nhận đơn hàng " 1 lần duy nhất .
-Sau 1-3p .website sẽ trả về dòng thông báo sau 

 

Vậy là bạn đã đặt hàng thành công rồi. Vui lòng check lại trong mail để xem báo giá vận chuyển và ngồi chờ Smyhome giao sản phẩm thế là xong !

94 Comment(s)

wUmrLVWz:
13/08/2020, 07:57:19 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

wUmrLVWz:
13/08/2020, 07:57:37 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:08:39 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:08:43 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:11:11 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:11:15 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:11:29 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:11:36 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:13:57 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:14:03 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:14:05 PM

-1 OR 2+392-392-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:14:09 PM

-1 OR 3+392-392-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:14:12 PM

-1 OR 2+736-736-1=0+0+0+1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:14:13 PM

-1 OR 3+736-736-1=0+0+0+1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:14:20 PM

-1' OR 2+835-835-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:14:25 PM

-1' OR 3+835-835-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:14:28 PM

-1' OR 2+925-925-1=0+0+0+1 or 'ynkgV5as'='

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:14:33 PM

-1' OR 3+925-925-1=0+0+0+1 or 'ynkgV5as'='

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:14:40 PM

-1" OR 2+790-790-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:14:45 PM

-1" OR 3+790-790-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:14:51 PM

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:15:00 PM

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:15:09 PM

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:15:12 PM

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:15:19 PM

-1; waitfor delay '0:0:15' --

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:15:27 PM

-1); waitfor delay '0:0:15' --

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:15:36 PM

1 waitfor delay '0:0:15' --

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:15:44 PM

td43ghWd'; waitfor delay '0:0:15' --

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:15:53 PM

-5 OR 556=(SELECT 556 FROM PG_SLEEP(15))--

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:16:02 PM

-5) OR 339=(SELECT 339 FROM PG_SLEEP(15))--

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:16:09 PM

-1)) OR 848=(SELECT 848 FROM PG_SLEEP(15))--

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:16:21 PM

odZDNpYc' OR 231=(SELECT 231 FROM PG_SLEEP(15))--

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:16:25 PM

bV6b37V6') OR 108=(SELECT 108 FROM PG_SLEEP(15))--

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:16:27 PM

izvMgyiB')) OR 213=(SELECT 213 FROM PG_SLEEP(15))--

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:16:32 PM

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:16:35 PM

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:16:36 PM

1'"

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:16:40 PM

@@S8wis

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:16:56 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:17:17 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:19:29 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:19:35 PM

1

-1 OR 2+525-525-1=0+0+0+1 --:
13/08/2020, 08:19:40 PM

1

-1 OR 3+525-525-1=0+0+0+1 --:
13/08/2020, 08:19:45 PM

1

-1 OR 2+423-423-1=0+0+0+1:
13/08/2020, 08:19:47 PM

1

-1 OR 3+423-423-1=0+0+0+1:
13/08/2020, 08:19:50 PM

1

-1' OR 2+341-341-1=0+0+0+1 --:
13/08/2020, 08:19:53 PM

1

-1' OR 3+341-341-1=0+0+0+1 --:
13/08/2020, 08:20:01 PM

1

-1' OR 2+545-545-1=0+0+0+1 or '60HCev2s'=':
13/08/2020, 08:20:04 PM

1

-1' OR 3+545-545-1=0+0+0+1 or '60HCev2s'=':
13/08/2020, 08:20:06 PM

1

-1" OR 2+27-27-1=0+0+0+1 --:
13/08/2020, 08:20:10 PM

1

-1" OR 3+27-27-1=0+0+0+1 --:
13/08/2020, 08:20:13 PM

1

if(now()=sysdate(),sleep(15),0):
13/08/2020, 08:20:25 PM

1

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z:
13/08/2020, 08:20:35 PM

1

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z:
13/08/2020, 08:20:47 PM

1

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/:
13/08/2020, 08:20:55 PM

1

1 waitfor delay '0:0:15' --:
13/08/2020, 08:21:10 PM

1

Ok1SS116'; waitfor delay '0:0:15' --:
13/08/2020, 08:21:20 PM

1

LtbNyTkR' OR 69=(SELECT 69 FROM PG_SLEEP(15))--:
13/08/2020, 08:21:32 PM

1

zCLgLvLi') OR 728=(SELECT 728 FROM PG_SLEEP(15))--:
13/08/2020, 08:21:44 PM

1

otHoA0UY')) OR 763=(SELECT 763 FROM PG_SLEEP(15))--:
13/08/2020, 08:21:56 PM

1

wUmrLVWz'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||':
13/08/2020, 08:22:02 PM

1

1'":
13/08/2020, 08:22:05 PM

1

@@WRVIH:
13/08/2020, 08:22:10 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:22:19 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:22:35 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:24:23 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:25:51 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:26:01 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:26:04 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:26:19 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:26:29 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:26:34 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:26:38 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:26:41 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:26:46 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:26:53 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:27:00 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:27:22 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:27:29 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:27:36 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:27:39 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:27:46 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:27:52 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:27:58 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:28:06 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:28:13 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:28:18 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:28:24 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:28:31 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:28:38 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:28:48 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:28:54 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:28:55 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:28:55 PM

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:08:13 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:08:22 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:09:54 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:10:01 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:10:16 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:10:21 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:12:40 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:12:54 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:12:55 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1 OR 2+346-346-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:12:57 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1 OR 3+346-346-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:12:58 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1 OR 2+227-227-1=0+0+0+1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:13:00 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1 OR 3+227-227-1=0+0+0+1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:13:01 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1' OR 2+472-472-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:13:01 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1' OR 3+472-472-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:13:02 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1' OR 2+40-40-1=0+0+0+1 or 'sAuKiWFD'='

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:13:03 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1' OR 3+40-40-1=0+0+0+1 or 'sAuKiWFD'='

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:13:05 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1" OR 2+486-486-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:13:07 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1" OR 3+486-486-1=0+0+0+1 --

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:13:12 PM, www.vulnweb.com
Reply

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:13:16 PM, www.vulnweb.com
Reply

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:13:24 PM, www.vulnweb.com
Reply

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:13:29 PM, www.vulnweb.com
Reply

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:13:37 PM, www.vulnweb.com
Reply

1 waitfor delay '0:0:15' --

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:13:45 PM, www.vulnweb.com
Reply

XocdNApW'; waitfor delay '0:0:15' --

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:13:48 PM, www.vulnweb.com
Reply

u1uk8c4P' OR 889=(SELECT 889 FROM PG_SLEEP(15))--

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:13:54 PM, www.vulnweb.com
Reply

A4P23u8I') OR 451=(SELECT 451 FROM PG_SLEEP(15))--

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:14:00 PM, www.vulnweb.com
Reply

8iBeILEx')) OR 551=(SELECT 551 FROM PG_SLEEP(15))--

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:14:03 PM, www.vulnweb.com
Reply

e'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:14:06 PM, www.vulnweb.com
Reply

1'"

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:14:09 PM, www.vulnweb.com
Reply

@@XYIgH

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:14:10 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:14:13 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:16:16 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:16:24 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

-1 OR 2+679-679-1=0+0+0+1 --:
13/08/2020, 08:16:24 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

-1 OR 3+679-679-1=0+0+0+1 --:
13/08/2020, 08:16:25 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

-1 OR 2+473-473-1=0+0+0+1:
13/08/2020, 08:16:26 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

-1 OR 3+473-473-1=0+0+0+1:
13/08/2020, 08:16:27 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

-1' OR 2+991-991-1=0+0+0+1 --:
13/08/2020, 08:16:27 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

-1' OR 3+991-991-1=0+0+0+1 --:
13/08/2020, 08:16:28 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

-1' OR 2+893-893-1=0+0+0+1 or 'Z04NWRUd'=':
13/08/2020, 08:16:29 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

-1' OR 3+893-893-1=0+0+0+1 or 'Z04NWRUd'=':
13/08/2020, 08:16:29 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

-1" OR 2+221-221-1=0+0+0+1 --:
13/08/2020, 08:16:32 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

-1" OR 3+221-221-1=0+0+0+1 --:
13/08/2020, 08:16:35 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

if(now()=sysdate(),sleep(15),0):
13/08/2020, 08:16:36 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z:
13/08/2020, 08:16:37 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z:
13/08/2020, 08:16:37 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/:
13/08/2020, 08:16:55 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

1 waitfor delay '0:0:15' --:
13/08/2020, 08:17:03 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

miAaoa5L'; waitfor delay '0:0:15' --:
13/08/2020, 08:17:18 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

tdhVNGOo' OR 951=(SELECT 951 FROM PG_SLEEP(15))--:
13/08/2020, 08:17:23 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

YpXOdyxL') OR 327=(SELECT 327 FROM PG_SLEEP(15))--:
13/08/2020, 08:17:27 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

Off6dBIK')) OR 565=(SELECT 565 FROM PG_SLEEP(15))--:
13/08/2020, 08:17:29 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

wUmrLVWz'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||':
13/08/2020, 08:17:32 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

1'":
13/08/2020, 08:17:34 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

@@14N20:
13/08/2020, 08:17:38 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:17:38 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:17:39 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:17:40 PM, -1 OR 2+215-215-1=0+0+0+1 --
Reply

e

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:17:42 PM, -1 OR 3+215-215-1=0+0+0+1 --
Reply

e

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:17:45 PM, -1 OR 2+558-558-1=0+0+0+1
Reply

e

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:17:47 PM, -1 OR 3+558-558-1=0+0+0+1
Reply

e

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:17:51 PM, -1' OR 2+852-852-1=0+0+0+1 --
Reply

e

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:17:53 PM, -1' OR 3+852-852-1=0+0+0+1 --
Reply

e

wUmrLVWz:
Reply

e

wUmrLVWz:
Reply

e

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:18:04 PM, -1" OR 2+682-682-1=0+0+0+1 --
Reply

e

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:18:06 PM, -1" OR 3+682-682-1=0+0+0+1 --
Reply

e

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:18:13 PM, if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
Reply

e

wUmrLVWz:
Reply

e

wUmrLVWz:
Reply

e

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:18:49 PM, 1 waitfor delay '0:0:15' --
Reply

e

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:18:58 PM, 6lALrHtx'; waitfor delay '0:0:15' --
Reply

e

wUmrLVWz:
Reply

e

wUmrLVWz:
Reply

e

wUmrLVWz:
Reply

e

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:19:33 PM, 1'"
Reply

e

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:19:33 PM
Reply

e

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:19:34 PM, @@lPLjb
Reply

e

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:23:00 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:23:17 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:23:29 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:23:39 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:24:34 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:25:22 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:25:42 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:26:07 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

wUmrLVWz:
13/08/2020, 08:26:10 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

birthday wishes for best friend:
Reply

<a href="https://www.newbirthdaywishes.com/happy-birthday-wishes-for-friends/ ">birthday wishes for best friend</a> We have superior list of birthday wishes for your best friend that could put you on the list of the world's best friends.

Sai baba Rigntones Mp3:
Reply

Nice Article

Chat GPT Hindi:
Reply

Amazing Website and nice blog thanks for sharing

Leave a Comment